תמונות אבני מדרך, חלוקי נחל, טוף המיועדים לחיפוי קרקע