מחירון

  • מחיר לביקור וטיפול מינימלי - 250 ש"ח
  • מחיר לשעת העבודה - 200 ש"ח