מחירון

  • מחיר לביקור וטיפול מינימלי - 150 ש"ח
  • מחיר לשעת העבודה - 100 ש"ח
:אופציות בחירה